เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

องค์กรใหญ่ปรับตัวอย่างไร ให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล

   
ผู้แต่ง : ธัชกรณ์ วชิรมน 
ผู้เรียบเรียง : ธัชกรณ์ วชิรมน 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : กรุงเทพธุรกิจ
จำนวนหน้า : 4
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : กรุงเทพธุรกิจ  
   
   
บทสรุป :