เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

The Perfect Corporate Board

   
ผู้แต่ง : Adam Epstein 
ผู้เรียบเรียง : Adam Epstein 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : McGraw-Hill
จำนวนหน้า : 280
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : McGraw-Hill  
   
   
บทสรุป :

   
สารบัญเอกสารที่เกี่ยวข้อง