เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

The Crowdsourced Performance Review

   
ผู้แต่ง : Eric Mosley 
ผู้เรียบเรียง : Eric Mosley 
ผู้แปล : - 
สำนักพิมพ์ : McGraw-Hill
จำนวนหน้า : 252 หน้า
ราคา : 0 บาท
ผู้สรุป : McGraw-Hill  
   
   
บทสรุป :

   


เอกสารที่เกี่ยวข้อง