เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ปรัชญาการบริหารระบบเศรษฐกิจ : Economic management philosophy

   

ผู้แต่ง : สุชาติ ธาดาธำรงเวช

ปี : 2556

สำนักพิมพ์ : มิ่งมิตร กรุงเทพฯ

เลขหมวด : HC 497 ท9ส74

เลขทะเบียน : ZA11160

จำนวนหน้า : 116 หน้า

ISBN : 9786167232058

หัวเรื่อง : 1. ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ. 2. ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: รวบรวมบทความที่สำคัญจากการวิจัยของผู้เขียน เพื่อใช้สอนในวิชาการบริหารระบบเศรษฐกิจ ในระดับปริญญาโทและเอก เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจเชิงลึกในเรื่องระบบเศรษฐกิจมหภาค