เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

CRM เพื่อสานสัมพันธ์ลูกค้า ธ.ก.ส.

   

ผู้แต่ง : ฝ่ายรายได้และพัฒนาธุรกิจธนาคาร ธ.ก.ส.

ปี : 2550

สำนักพิมพ์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ

เลขหมวด : BAAC HF ฝ6ซ6

เลขทะเบียน : ZA10203

จำนวนหน้า : 40 หน้า

หัวเรื่อง : 1. การตลาด. 2. ลูกค้าสัมพันธ์. 3. CRM. 4. สิ่งพิมพ์ ธ.ก.ส. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้