เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี

   

ผู้แต่ง : คณะองคมนตรี

ปี : 2556

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : DS 570.3 ค3พ4

เลขทะเบียน : ZA09211

จำนวนหน้า : 476 หน้า

ISBN : 9786163356239

หัวเรื่อง : 1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-. 2. องคมนตรี. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัว กับคณะองคมนตรี" เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง ซึ่งได้จารึกเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลปัจจุบัน มิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา เพื่อประโยชน์สำหรับการค้นคว้าอ้างอิงในภายภาคหน้า และอาจสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้อ่าน ในการทำคุณงามความดี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป