เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

มหัศจรรย์แห่งร่างกาย

   

ผู้แต่ง : ฮอว์คอด, เดวิด

ปี : 2552

สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ย RA ฮ5ม5

เลขทะเบียน : ZA08899

จำนวนหน้า : 16 หน้า

ISBN : 9786160400775

หัวเรื่อง : 1. ร่างกาย. 2. เยาวชน. (1) ชื่อเรื่อง. 

พิมพ์ครั้งที่ : 3

สถานะ : ยืมได้