เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

การวิเคราะห์หลักทรัพย์

   

ผู้แต่ง : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี : 2549

สำนักพิมพ์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

เลขหมวด : SET HG4521 ต4ก6

เลขทะเบียน : ZA05405

จำนวนหน้า : 248 หน้า

ISBN : 9749476336

หัวเรื่อง : 1. หลักทรัพย์. 2. หลักทรัพย์--คู่มือ. 3. การวิเคราะห์การลงทุน. 4. SET CORNER. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้