เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อ ยุคใหม่...รับมือตลาด AEC

   

ผู้แต่ง : อภิชาติ ศรีสอาด, บรรณาธิการ

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : นาคา อินเตอร์มีเดีย กรุงเทพฯ

เลขหมวด : SF 203 อ4ค7

เลขทะเบียน : ZA02869

จำนวนหน้า : 160 หน้า

ISBN : 9786167466415

หัวเรื่อง : 1. รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อ. 2. หลักการซื้อโคเนื้อเข้ามาเลี้ยง. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือ คู่มือการเลี้ยงโคเนื้อ ยุคใหม่...รับตลาด AEC เป็นคู่มือที่เเนะเเนวทางในการเลี้ยงโคขั้นพื้นฐาน โดยสอดเเทรกเนื้อหาทางวิชาการเเละบทสัมภาษณ์เกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อในปัจจุบัน ผู้เขียนจึงได้ จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น ภายในให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของการเลี้ยง พันธุ์โคเนื้อที่สำคัญ ลักษณะโคเนื้อที่ดี การสร้างโรงเรือน อาหารเเละการให้อาหาร รวมถึงการผลิตโคเนื้อในประเทศไทยด้วย