เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ร้อยพรรณพฤกษากล้วยไม้

   

ผู้แต่ง : เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล

ปี : 2554

สำนักพิมพ์ : เศรษฐศิลป์ กรุงเทพฯ

เลขหมวด : RARE SB ศ7ร5

เลขทะเบียน : ZA23054

จำนวนหน้า : 240 หน้า

ISBN : 9786167376226

หัวเรื่อง : 1. กล้วยไม้. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้