เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ความฝัน

   

ผู้แต่ง : ไอซ์,กุนเทอร์

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น กรุงเทพฯ

เลขหมวด : นว  อ9ค5

เลขทะเบียน : ZA23257

จำนวนหน้า : 120 หน้า

ISBN : 9749909151

หัวเรื่อง : 1. นวนิยาย. 2. นวนิยายเยอรมัน. (1) ชื่อเรื่อง. 

พิมพ์ครั้งที่ : 8

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: พระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมเยอรมัน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลบทละครวิทยุของ “กุนเทอร์ ไอช์” นักเขียนเรืองนามชาวเยอรมัน เนื้อหาในเล่มจะชี้ให้ผู้อ่านเห็นถึงสภาพสังคมสมัยใหม่ที่แม้จะดูสมบูรณ์พูนสุข แต่ก็ยังมีปัญหาความขัดแย้งและภัยต่างๆ ที่แอบแฝงอยู่ นำเสนอผ่านภาพบุคคลในชีวิตประจำวัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไม่ได้ นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการดำเนินเรื่องที่ลึกซึ้งแยบยลแล้ว ยังได้ข้อคิดดีๆ ที่คุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี