เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ร้อยใจให้งาน สู่ความมั่นคงในชีวิต

   

ผู้แต่ง : ประสาร มฤคพิทักษ์

ปี : 2548

สำนักพิมพ์ : ข้าวหอม กรุงเทพฯ

เลขหมวด : HF 5351 ป47

เลขทะเบียน : ZA22661

จำนวนหน้า : 112 หน้า

ISBN : 9786160015283

หัวเรื่อง : 1. ธุรกิจ. 2. ความสำเร็จทางธุรกิจ. 3. มนุษยสัมพันธ์. 4. การขายการขาย. 5. การบริหาร. I. ชื่อเรื่อง 

พิมพ์ครั้งที่ : 2

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงและการเรียนรู้ของผู้เขียน ซึ่งก้าวผ่านการงานและการเรียนรู้มามากต่อมาก จนกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เนื้อหามีความกระชับ เรียบง่าย สมบูรณ์ด้วยข้อคิดเกี่ยวกับการงาน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง การจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้นั้น คุณจะต้องมีความมุ่งมั่น ต้องอุทิศตนและทุ่มเท พร้อมทั้งต้องมีพลังและใส่ใจในการทำงาน พร้อมๆ กับการบริหารเวลาในชีวิตส่วนตัวให้สมดุลด้วย เพื่อให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างมีความสุข หนังสือ ร้อยใจให้งาน นำเสนอข้อคิดดีๆ ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานและความสุขสมบูรณ์ของชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่สร้างความมั่นคงในชีวิต และ ส่วนที่สร้างความมั่นคงในเนื้องาน ข้อคิดเหล่านี้มีความสั้น กระชับ เรียบง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้ผลจริง