เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

วิธีอ่านคนให้ทะลุถึงใจ

   

ผู้แต่ง : ไนเรนเบอร์ก, จีราร์ด ไอ

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : บี มีเดีย กรุงเทพฯ

เลขหมวด : BF 128 น9

เลขทะเบียน : ZA22620

จำนวนหน้า : 144 หน้า

หัวเรื่อง : 1. จิตวิทยา. 2. การทำนายลักษณะนิสัย. 3. พฤติกรรมมนุษย์. I. ชื่อเรื่อง 

พิมพ์ครั้งที่ : 19

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือ "วิธีอ่านคน ให้ทะลุถึงใจ ฉบับปรับปรุง" เล่มนี้ เขียนโดย "จีราร์ด ไอ. ไนเรนเบอร์ก" และ "เฮนรี่ เอช. คาเลโอ" สองผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเจรจาต่อรองและการอ่านคน ซึ่งได้ทำการวิจัยโดยถ่ายทำวิดีโอเพื่อสังเกตุกริยาท่าทางของคนที่แสดงออกมา จำนวนกว่า 2,500 ชีวิต โดยมีภาพตัวอย่างประกอบกว่า 100 ภาพที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งวิเคราะห์และให้แนวทางในการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอ่านคนและรู้ลึกถึงสิ่งที่คนๆ นั้นคิดอย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการสื่อสารของคุณให้ดีขึ้นได้