เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ใครคือคู่แข่งของคุณ

   

ผู้แต่ง : ราฟฟี, ฟาร์ชาร์ด

ปี : 2547

สำนักพิมพ์ : เอ็กซเปอร์เน็ท กรุงเทพฯ

เลขหมวด : HF 5415 ร6

เลขทะเบียน : HF34675

จำนวนหน้า : 54 หน้า

หัวเรื่อง : 1. การตลาด. 2. การบริหารธุรกิจ. I. ชื่อเรื่อง 

สถานะ : ยืมได้