เศรษฐศาสตร์ เปลี่ยนสิ่งประหลาดให้เป็นเรื่องปกติ เป็นผู้นำไม่ต้องซ้ำแบบใคร รู้อะไรไม่สู้รู้ดาต้า DATA FOR THE PEOPLE The Disruptor เทคนิคเปลี่ยนคุณให้เป็นคนไม่ผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทำในทันที RFID for the Supply Chain and Operations Professional The Language Of Success The China Questions No.19 HR Outlook 2019 คนยุคดิจิทัลต้องดี-พร้อมเรียนรู้ โมเดลการเรียนรู้ขององค์กรแห่งอนาคต