ทุเรียน

 

มังคุด

 

ลองกอง

 

ลำไย

 

สับปะรด

 

 

 

 

 

 

ก่อนการผลิต

       - การเลือกชนิดของไม้ผลที่จะปลูก

       - การคัดเลือกกิ่ง/พันธุ์

       - ฤดูกาลปลูก

      - การเตรียมพื้นที่

      - ลักษณะดินและการระบายน้ำ

      - การเลือกชนิดของไม้ผลที่จะปลูก

      - แหล่งน้ำ

      - ปริมาณน้ำฝน

 การผลิต

       - การเพาะกล้า / เพาะเมล็ด

       - การปลูก

       - การให้น้ำ

       - การขยายพันธุ์ / ปรับปรุงพันธุ์

การดูแลรักษา

      - วิธีการใส่ปุ๋ย

      - การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช

เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้

      - ครูของแผ่นดิน

      - เกษตรกรหัวดำ

การเก็บเกี่ยว

   - การใช้มือเก็บเกี่ยว

   - การใช้เครื่องจักรกล

การรวบรวม

   - การทำความสะอาด

   - การตัดแต่ง / การคัดเลือก

   - การเตรียมผลส่งตลาด

   - การเก็บถนอมผลไม้สด

   - การบรรจุ

การแปรรูป

   - ผลไม้แห้ง

   - น้ำผลไม้

   - ผลไม้กระป๋อง

   - ผลไม้ดอง

   - ผลไม้แช่อิ่ม

   - ผลไม้กวน

   - แยมผลไม้

การตลาด

   - การขายส่ง

   - การขายปลีก

การส่งเสริมการตลาด

การขาย

   - ภายในประเทศ

   - ส่งออกต่างประเทศ

   - ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

ผู้ประกอบการ / ผู้ส่งออก

   - พ่อค้า

   - ตลาดกลาง

   - สหกรณ์การเกษตรกร
ข้อมูลความรู้เรื่องผลไม้
หนังสือ
บทความ
ผลงานวิจัย/Best Practice
E-book
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง


กลับหน้าหลัก