ข้าวโพด

พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

     

     การผลิต

       -การเตรียมดิน

       - ไถดะ

       - ไถแปร

       - ปุ๋ยรองพื้น

       - ปุ๋ยแต่งหน้า

       -การจัดการน้ำ

การดูแลรักษา

       - การกำจัดแมลง  (โรคและแมลงศัตรู)

       - การกำจัดวัชพืช

การเก็บเกี่ยว

       -ใช้คน
       -ใช้เครื่องมือ

การคัดเกรด (คัดฝัก)

การบรรจุ

การแปรรูป

       -อาหารสัตว์
       -อุตสาหกรรมแป้ง
       -เชื้อเพลิง
       -อื่นๆ

การขนส่งข้าวโพด

การตลาด

การขายปลีก

การส่งเสริมการตลาด

การขาย

       -ภายในประเทศ
       -ส่งออกต่างประเทศ

ผู้ประกอบการ / ผู้ส่งออก

       -พ่อค้า
       -ตลาดกลาง
       -สหกรณ์การเกษตรกร
ข้อมูลความรู้เรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หนังสือ บทความ ผลงานวิจัย/Best Practice E-book เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง


กลับหน้าหลัก